CARI BAHAN

Saturday, December 18, 2010

Kesalahan metodologi hukum

Tuduhan berfahaman pluralisme terhadap TG Nik Aziz Nik Mat, Anwar Ibrahim dan golongan yang membolehkan penggunaan kalimah Allah oleh kaum kafir, membenarkan mereka masuk ke masjid, membaca Quran dan menghadirkan diri ke majlis mereka adalah berpunca daripada kesalahan dalam metodologi hukum. Sepatutnya, sumber hukum yang utama dalam Islam ialah Al-Quran dan Hadis, tetapi, terdapat golongan yaqng menjadikan sumber-sumber lain sebagai rujukan utama sebelum Al-Quran dan Hadis seperti masalih mursalah, adat, istihsan, qias dan sebagainya. Golongan inilah yang cenderung kepada budaya tahrim dan mereka jugalah yang melebelkan pluralis kepada TG Nik Aziz dan Anwar Ibrahim.

Apa hal sekalipun, Al-Quran dan Hadis hendaklah menjadi rujukan untuk menjustifikasi sebarang perlakuan dan tindakan yang memerlukan penghukuman!


No comments: