CARI BAHAN

Saturday, December 18, 2010

Baca 7 Kali, sunnahkah ia?

Menjadi kebiasaan bagi kebanyakan masjid di negeri Kedah, selepas selesai solat Jumuat, akan dibacakan surah Fatihah. Surah Al-Ikhlas, Surah Al-Falaq dan surah An-Nas masing-masing 7 kali. Ketika aku solat Jumuat di masjid Zahir iaitu masjid Negeri Kedah di Bandaraya Alor Setar hari ini, demikianlah yang kudengar imamnya bacakan. Di masjid kampungku, begitulah diamalkan sejak dahulu hingga kini.

Dahulu, masa zaman Al-Marhum imam masjid kampungku masih ada, dia pernah bercerita daripada apa yang dia dengar dari gurunya. Orang yang pertama keluar daripada masjid pada hari Jumuat sebelum sempat selesai wirid-wiridnya adalah seperti "bapa Syaitan". Entah daripada mana gurunya mengambil petua itu, tiudaklah aku tahu. Namun, aku tidak pernah percaya petua sebegitu dari dulu hingga sekarang.

Berkanaan membaca surah-surah tersebut serba 7 kali dengan fadhilat tertentu itu, apakah ia bersandarkan amalan nabi dari Hadis yang saheh? Kalau tidak, apalah ertinya ia diamalkan. Insya Allah, akan aku perturunkan di sini nanti mengenai kedudukan sunnah membaca surah-surah tersebut sebanyak 7 kali sesudah Jumuat.

No comments: