CARI BAHAN

Saturday, February 05, 2011

Mencemar Duli

Apakah rakyat  ini begitu nista maka apabila seorang raja atau permaisuri datang bergaul dengan mereka ia distilahkan "mencemar duli"? Cemar itu kotor dan duli itu adalah debu tapak kaki.Apakah rakyat itu kotor dan lebih hina dariupada debu tapak kaki seorang raja? Begitulah bahasa bangsawan yang digunakan merujuk kepada raja-raja. Sesungguhnya nabi itu jauh lebih mulia daripada mana raja-raja dalam dunia. Namun, tak pernah pula orang mengatakan baginda mencemar duli apabila bergaul dengan orang-orang Islam. Tidka juga dengan yang bukan Islam.

Janganlah terlalu menghina diri. Allah menentukan kemuliaan hanya berdasarkan takwa. Raja hebat, jika tiada takwa, tiada kemuliaan di sisi Allah SWT. Sang pengemis yang bertakwa, lebih mulia daripada raja hebat atas tahta yang tiada takwa.

Bahasa-bahasa menghina rakyat dal;am khazanah bahasa Melayu perlu dibuang daripada kamu bahasa. Kedudukan rakyat tidak wajar dihina sehingga begitu.

No comments: