CARI BAHAN

Sunday, February 05, 2012

Mencari dahan berpaut

Datang ke Sabah, pendakwah yang pelbagai. Ada yang datang dengan tariqatnya. Sambutannya hangat di beberapa tempat. Ada yang datang dengan lebel keturunan Rasulullah berpangkalkan habib di awal nama. Riuh rendah di masjid-masjid. Ada yang datang sebagai syeikh pengajar merangkap murabbi, warga Sabah berduyun-duyun menerimanya.

Tetapi, ketika ulama-ulama pejuang gerakan Islam datang, kebanyakan warga Sabah ragu-ragu memetik ilmunya. Ternyata, mereka lebih suka tinggal di bawah kezaliman penguasa dan asyik makhsyuk dengan zikir tariqad dan bicara tazkiah diri oleh para masyayikh.

Aku pernah katakan, bahawa di Indonesia sana, buminya berselirat dengan pelbagai kehurafatan yang gagal dijernihkan oleh para da'i yang dilihat hebat berkunjung ke sini. Ulama gerakan di bumi kita lebih berjaya berbanding mereka. Mengapa mencari permainan yang melengahkan dalam agama?

No comments: