CARI BAHAN

Monday, January 23, 2012

Kerana salah tulis

Ada  dua peribahasa Melayu yang dinyatakan sebagai salah sebutan sehingga salah difahami maksudnya. Aku mendapatinya hasil daripada bacaan beberapa blog yang mengulas mengenainya. Dua peribahasa tersebut adalah:

i) Harapkan pagar, pagar makan padi.
ii) Melepaskan batuk ditangga.

Peribahasa pertama itu salah kerana  dua hujjah:

a) Pagar tidak pernah makan padi dan hal itu menjadi pengetahuaan semua manusia yang waras. Masakan orang Melayu di zaman dahulu akan berperibahasa menyebutkan sesuatu yang tidak mungkin berlaku.

b) Orang Melayu zaman dahulu bersawah padi mana ada pagar. Sawah padi mereka adalah kawasan yang terbuka. Maka, bagaimana mungkin diperibahasakan pagar makan padi sedangkan sawah padi tidak berpagar.

Justeru, apa yang sebetulnya adalah"

"Harap pegar, pegar makan padi."

Pegar adalah sejenis burung yang diharapkan dapat makan serangga perosak tanaman padi. Harapan yang disandarkan kepada pegar rupanya tidak menjadi kerana pegar sendiri membahan padi. Kerana itu, lahirlah pepatah Melayu yang berbunyi harapkan pegar, pegar makan padi.

Kenapa jadi pagar dan bukan pagar? Sebenarnya orang Melayu dulu menulis dalam tulisan jawi. Apabila tranformasi tulisan berlaku menjadi rumi berikutan kedatangan penjajah, maka penulis kemudian hari tersalah tulis. Pa Ga Ra dibaca pagar sedangkan ia adalah pegar.

Hal yang sama juga berlaku kepada pepatah yang berbunyi melapaskan batuk di tangga yang diertikan buat kerja tidak sempurna. Tiada perkaitan antara pepatah itu dengan maknanya jika batuk yang dimaksudkan itu adalah suara yang keluar ketika terbatuk. Justeru, batuk tersebut adalah satu perkataan yang membawa makna lain. Ia adalah satu alat atau benda yang menjadi kebiasaan dalam masyarakat Melayu di zaman dulu. Dalam tulisan Jawi ia ditulis ba alif ta wau qaf . Tentu bunyinyanya batuk. Tetapi bukan batuk yang dimaksudkan. Ia adalah batok, sejenis alat pencedok air yang dibuat daripada tempurung kelapa buat diletakkan atas tempayan di pangkal tangga rumah. 


Apabila batok diletakkan di tangga, itu kerja tak sempurna. Sepatutnya ia diletakkan semula di atas tempayan air.

Maka, daripada dua kesalahan ini, kita dapat mengerti bahawa terdapat kesalahan menterjemahkan tulisan jawi kepada rumi oleh pakar bahasa Melayu di zaman dulu. Kesalahan itu adalah perkara biasa apabila pakar bahasa Melayu itu tidak benar-benar meladeni latar belakang kehidupan orang Melayu.

No comments: