CARI BAHAN

Monday, January 02, 2012

Catatan Yala 3

Tahun lalu aku telah pun melepasi sempadan Malaysia-Thailand melalui Durian Burung untuk mengunjungi Yala. Di sebelah Malaysia, pejabat imegresen telah pun beroperasi. Bangunan dan gerbang sempadan nampaknya telah siap. Jalan raya juga sudah siap beraspal. Namun, dari sebelah Thailand masih dalam binaan. Jalannya berlumpur. Urusan imegresen dijalankan dalam ruang-ruang pejabat dalam rumah kontena.  Keadaan pada tahun lalu itu masih juga demikian pada tahun ini. Hanya terdapat sedikit penambahbaikan dari struktur bangunan. Namun belum ada satu pun yang siap.

Apa yang menghairankan aku, pegawai sempadan yang ditugaskan oleh kerajaan Thai tidak pandai berbahasa kecuali bahasa Siam. Aku cuba berkomunikasi dalam bahasa Inggeris, tetapi terlalu sedikit yang boleh dipercakapkannya.

Sementara aku, tidak tahu berbahasa Siam.

Kerajaan Thai tidak menjadi pengkagum Bahasa Inggeris. Tetapi, kemajuan Thailand dan Malaysia saling berpacu.

No comments: