CARI BAHAN

Monday, September 03, 2018

Khianat kepada negara.

Negara ini sepatutnya kaya makmur. Tapi banyak pihak yang makan khianat harta awam. Ada pihak yang diberi amanah, menjadikan kedudukannya sebagai landasan mengaut keuntungan dan menindas rakyat.

Sekarang timbul isu AES. Demi membatalkan AES, kerajaan terpaksa membayar sebanyak RM555  juta kepada LTAT (Lembaga Tabung Angkatan Tentera) yang bertindak sebagai pelabur utama dalam operasi ini.

Lalu, timbul pula isu pemasangan kemera AUS yang dibuat secara berniat jahat. Bukan untuk membanteras kemalangan. Pihak yang meluluskan pemasangan itu adalah MIROS (Institut Keselamatan Jalan Raya Malaysia) 

Banyak musang berbulu ayam dalam negara ini. SPRM banyak sekali perkara yang perlu disiasat.

 https://malaysiadateline.com/skandal-aes-miros-wajar-disiasat/

Penubuhan Institut Penyelidikan Keselamatan Jalan Raya atau Malaysian Institute of Road Safety Research (MIROS) sebagai sebuah badan berkanun telah dipersetujui pada Mesyuarat Jawatankuasa Kabinet Mengenai Keselamatan Jalan Raya Bil.1/2006 pada 15 Mei 2006 yang telah dipengerusikan oleh Y.A.B. Dato Seri Abdullah Ahmad Badawi. Susulan keputusan tersebut, MIROS secara rasminya telah ditubuhkan pada 3 Januari 2007. MIROS bertanggungjawab di dalam merancang dan menjalankan kajian dan penilaian berkaitan bidang-bidang yang melibatkan sektor keselamatan jalan raya dan bertindak sebagai one stop centre bagi pengumpulan dan penyebaran maklumat melalui percetakan dan program latihan. MIROS juga bertanggungjawab untuk menaikkan Malaysia sebagai salah sebuah negara yang maju dalam bidang penyelidikan keselamatan jalan raya di peringkat antarabangsa.​

 ​Akta Institut Penyelidikan Keselamatan Jalan Raya Malaysia 2012 [Akta 748] telah berkuat kuasa pada 15 Julai 2012 untuk menjadikan Institut Penyelidikan Keselamatan Jalan Raya Malaysia (MIROS) sebagai sebuah pertubuhan bertujuan membantu Kerajaan merangka dasar dan program keselamatan jalan raya ​dan menangani isu keselamatan jalan raya berasaskan hasil kajian dan penyelidikan saintifik.​

 fungsi MIROS adalah:​​ ​​
1. ​​​​M​enjalankan kerja-kerja penyelidikan ke atas keselamatan jalan raya;
2. Meningkatkan pengetahuan dan kesedaran orang awam terhadap keselamatan jalan raya;​
3. ​​​​Memberi khidmat nasihat;
​​​4. Merancang, menjalankan latihan dan membuat penilaian ke atas program keselamatan jalan raya;
5. Mengkaji semula kaedah ujian yang dijalankan; dan​​
6. ​Mewujudkan jaringan hubungan dan bekerjasama dengan badan-badan lain.

No comments: