CARI BAHAN

Monday, March 11, 2019

PENDIRIAN POLITIK ADALAH IJTIHAD

Saya merujuk kepada peristiwa khilaf politik antara Saidina Ali bin Abi Tolib dengan Mu'awiyah bin Abu sufyan. Khilaf ini telah membawa kepada meletusnya perang Siffin yang menyebabkan terkorban sejumlah para sahabat. Termasuk yang terkorban adalah Ammar bin Yasir.

Anda tentu kenal Ammar bin Yasir. Dua ibu bapanya mati terbunuh kerana mempertahankan Islam. Ibunya Sumayyah adalah Syahidah pertama dalam Islam. Ammar dilepaskan oleh tuannya kerana dia bertaqiyyah yang kemudiannya taqiyyahnya itu disahkan sebagai boleh menerusi wahyu Allah SWT.

Ammar, dalam peristiwa pembinaan masjid Nabawi, nabi melihatnya mengangkat batu bata buat membangunkan masjid. Dia nampak bersungguh-sungguh dan buat kerja lebih. Nabi SAW yang melihatnya telah bersabda:

وَيْحَ عَمَّارٍ ، تَقْتُلُهُ الفِئَةُ البَاغِيَةُ، يَدْعُوهُمْ إِلَى الجَنَّةِ ، وَيَدْعُونَهُ إِلَى النَّارِ

" Aduhai Ammar, dia akan dibunuh oleh puak penderhaka. Dia mengajak mereka ke jalan syurga dan mereka mengajak ke jalan neraka".
(Hadis Bukhari)

Kumpulan penderhaka yang dimaksudkan itu adalah tentera Syam yang dipimpin Mu'awiyah. Ammar berperang bagi pihak Ali dan dia telah terbunuh oleh pasukan Syam. Maka pasukan Syam adalah kumpulan derhaka.

Namun, para ulama Ahli Sunnah menetapkan sikap, dalam kes ini kedua-dua pihak masih beriman dan peperangan itu tidak mengeluarkan mereka daripada daerah keimanan. Alasannya adalah ijtihad, Muawiyah seorang sahabat nabi. Dia berijtihad dan dia salah. Baginya satu pahala. Ali juga berijtihad dan dia benar, baginya dua pahala.

Inilah alasan yang dikemukakan di kalangan ulama ahli sunnah. Baik Mua'wiyah maupun ali, mereka tidak boleh disalahkan kerana mereka telah berijtihad mengikut kemampuan mereka.

Ini adalah ijtihad politik. Adakah wujud ijtihad politik. Memang wujudlah. Inilah yang disebut dalam dunia Sunni. Dalam dunia Syia'i, jangan dikiralah. Bagi mereka Mua'wiyah salah dan telah menjadi kafir kerana memerangi Ali. bahkan siapa sahaja yang tidak memilih Ali sebagai khalifah sesudah wafatnya Rasulullah, jadi kafir belaka.

Ini bukan sikap orang-orang Sunni. Orang Sunni menerima khilaf sahabat itu sebagai perselisihan ijtihadi. Dengan itu, mana-mana sahabat kekal dengan sifat "adalah"nya. Kesalahan mereka cuma adalah salah dalam ijtihad.

Jika demikian, ijtihad-ijtihad politik yang datang kemudiannya, tidak menentukan syurga atau neraka. Sebagaimana Mua'wiyah tidak boleh dihukumkan neraka kerana kesalahan ijtihadnya, demikianlah sesiapa yang salah pilih kecenderungan politik, tidka boleh dihukumkan neraka atasnya.

Silap pilih partai, itu soal ijtihad. Menentang satu partai, itu soal ijtihadi. Inilah perbadingan yang boleh direnungkan oleh penggiat politik hari ini. Bandingkan dengan apa yang ebrlaku di zaman sahhabat dan bagaimana ulama Sunnah mengolah sikap mereka. Begitulah kita hari ini menjalinkan sikap dalam perbalahan politik.

No comments: