CARI BAHAN

Thursday, February 11, 2016

Wahabisme Lontaran Syiah

Saya punya kepercayaan bahawa Wahabisme yang menjadi isu hangat dalam wakti terakhir ini punya hubungkait dengan kedok Syiah. Setiap kali berlaku krisis antara dunia Syiah dengan Sunni, isu wahabisme kembali dikumandangkan. Kelompok tertentu dalam sunni di lebelkan sebagai wahabi sehingga waspada terhadap wahabi memuncak di kalangan tertentu berbanding waspadanya terhadap Syiah.

Lewat terakhir ini, konflik terjadi antara Iran dengan Arab Saudi.  Isu Wahabi kembali melantun gemanya. Saya percaya ini digemakan oleh Syiah. Syiah sangat marah kepada Arab Saudi sejak dahulu lagi. Dahulu, Syiahlah yang bakar hasutan bahawa Muhamamd bin Abd Wahab menentang khilafah Othmaniyyah. Padahal, Syiahlah yang mendobrak dobrik maruah Othmaniyyah. 

Di serata dunia, ada sahaja orang yang terminum serbat yang diedarkan oleh Syiah atas bencikan wahabisme. Sebenarnya, wahabisme itu adalah suatu keganasan dan yang ganas itu adalah golongan Rafidhah. Mereka tewas dalam menentang kerajaan Islam, lalu menuduh orang lain sebagai punca keganasan. Kerana itu, Syiah berusaha memegang kendali kerajaan.

Saya tidak percaya bicara orang wahabi. Kini, kalau anda perhatikan, setia orang yang menyalahi "kami", dialah wahabi.  Hatta, siapa yang bicara soal sunnah, digelar wahabi. Ahli Bid'ah pun mengambil kesempatan mewahabikan orang. Apakah anda tidak percaya wujudnya ahli bid'ah? Para ulama silam telah menyebutkan kewujudan kelompok ini sejak awal kurun pertama hijrah.

Jika orang menuduh si fulan itu wahabi, anda periksalah siapa yang menuduh dan siapa yang dituduh, Tambahkan ilmu mengenai hadis Rasulullah dan fahamilah sunnahnya. Lupakan perkataan si fulan dan si fulan. Tegakkan perkataan Rasulullah barulah pertimbangkan perkataan orang lain.

No comments: