CARI BAHAN

Monday, February 17, 2014

Suami terakhir

Bagi wanita yang bersuami lebih dari satu, maka suami terakhirnya yang akan menjadi temannya dalam syurga. Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya At-Tazkirah menyebutkan sebuah riwayat atsar dari Huzaifah yang telah berkata kepada isterinya:

" Jika kamu suka untuk menjadi isteriku dalam syurga andainya kita dihimpunkan bersama di dalamnya, maka janganlah kamu berkahwin lagi sesudahku. Maka sesungguhnya seseorang perempuan itu akan berkahwin di akhirat nanti dengan suami terakhirnya di dunia".

Riwayat ini juga boleh ditemui di dalam Sunan Al-Kubra oleh Baihaqi 7/69 dan juga dalam Siyari A'lam An-Nubala' oleh Az-Zahabi 2/208/

Ad-Dailami dalam Firdaus menyebutkan riwayat bahawa Mu'wiyah bin Abi Sufian  pernah meminang Ummu Ad-Darda' akan tetapi Ummu Ad-Darda' enggan dan berkata: Aku mendengar Abu Ad-Darda' meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW dengan sabdanya: Seorang perempuan itu adalah isteri kepada suami terakhirnya di dunia". Abu Ad-Darda' berpesan: Jika kamu ingin menjadi isteriku di akhirat, maka janganlah berkahwin lagi sesudah matiku".

No comments: